image

Skogsfastighet 37 hektar Torsås kommun


Byggnadsfri skogsfastighet som består av ett skifte om ca 37 hektar. Belägen i Appleryd Torsås kommun (Torsås socken). Med en produktiv skogsareal på ca 34 hektar samt en uppskattad virkesvolym på ca 3,700 m3sk. Trädslagsfördelning är jämnt fördelad tall 37%, gran 35% och lövskog 28%. Åldersfördelningen har en god fördelning med 0-50 år 60%, 60-90 år 30%, 100+ 10%. Skogsbruksplan upprättad av Södra 2019-09-01 (ej framskriven).